Fizikalna terapija i rehabilitacija

Naš Fizioterapeut

laser

Ivana Majtanić

Prvostupnik fizioterapije

Otvara svoju privatnu ordinaciju fizikalne terapije i rehabilitacije - Fiziomax u Novom Zagrebu, 2013. godine. Uz završenu Školu za medicinske sestre i diplome Visoke zdravstvene škole, smjer Viši fizioterapeut, završila je edukacije: kozmetičko-medicinske masaže, Medi tapinga, trigger točke i PIR radionicu. Nakon dugogodišnjeg rada kao fizioterapeut u jednoj poliklinici, otvara svoju privatnu ordinaciju fizikalne terapije i rehabilitacije - Fiziomax u Novom Zagrebu.