Fizikalna terapija i rehabilitacija

Naši Fizioterapeuti

laser

Ivana Majtanić

Prvostupnik fizioterapije

Otvara svoju privatnu ordinaciju fizikalne terapije i rehabilitacije - Fiziomax u Novom Zagrebu, 2013. godine.

individualne vježbe

Josipa Šplajt

Prvostupnik fizioterapije

Nakon stručnog osposobljavanja za zvanje višeg fizioterapeuta, postaje član Fiziomax tima 2020. godine.